Notícies

Gardela

El suprem considera que hisenda no pot entrar a la seu d’una empresa sense prèvia notificació d’inici d’inspecció.

La Sala del Contenciós-Administratiu del Suprem, ja ho va dir en una sentència d’octubre de 2020 i en data 23/09/2021 ho reitera.
Segons el Suprem, n’hi havia prou amb un requeriment a l’empresa perquè facilités la informació que necessitava l’Administració, d’acord amb el deure previst a l’art. 93.1 LGT. Així considera que no és necessari utilitzar una mesura com l’entrada a l’empresa, ja que és més invasiva.
El Jutjat va autoritzar l’entrada i registre, i el Suprem s’ha pronunciat dient que és necessari un obrir procediment inspector previ i donar a conèixer a l’interessat.
Atorgar autorització d’entrada sense escoltar a la part interessada ha de ser una mesura excepcional, cal justificar-la mol bé tenint en compte les circumstàncies del cas, sinó la resolució que l’autoritza és nul·la i també tota la prova que s’obté en l’entrada al domicili.

registre-hisenda-empreses