Notícies

Gardela

El Ministeri de Treball proposa una única prestació per atur

La proposta afectarà a tots els subsidis existents a partir de 2022 i la durada dependrà de l’edat, les circumstàncies familiars i la duració de la prestació esgotada.

La intensió es reunir els diferents subsidis en una nova prestació accessòria de la protecció contributiva i que ajudi a les persones que estan en un moment de canvi o buscant feina.

La reforma pretén ajudar les persones que finalitzen la prestació contributiva i continuen a l’atur i aquelles que no compleixen els requisits necessaris per optar a la prestació contributiva.

L’import d’aquesta prestació seria de 452€.

Llegiu aquí la notícia al detall.

prestacion-desempleo