Notícies

Gardela

El Ministeri de Treball confirma que el nou permís parental de 8 setmanes serà retribuït segons indica la directiva europea

Els Estats tenen fins al 2 d’agost de 2024 per transposar la directiva europea.
Pares i mares tindran 8 setmanes fins als 8 anys del fill. El permís serà gradual: de 6 setmanes el 2023 i de 8 setmanes a partir del 2024 i es podrà fer efectiu d’una sola vegada o en diferents etapes.
Més info en el següent enllaç.

permis-paternitat-maternitat-8-setmanes