Notícies

Gardela

El mínim per descendents en IRPF per guarda i custòdia compartida s’aplica per meitat, al marge del temps concret de convivència

El Tribunal Econòmic Administratiu insisteix que el prorrateig ha de ser per parts iguals perquè l’art. 58 es complementa amb l’art 61 de l’IRPF que permet, quan són varis els contribuents amb dret a aquest mínim a prorratejar-lo, però de forma contundent imposa que sigui a parts iguals.

Més info en el següent enllaç.

irpf-custodia-compartida