Notícies

Gardela

El canvi en la jubilació que entra en vigor l’1 d’octubre

El Real Decreto-ley 2/2023 introdueix una novetat important que afectarà directament els contractes a temps parcial.
A efectes de còmput dels períodes cotitzats, per calcular les pensions de jubilació s’equipara el temps treballat a temps parcial amb el treball a temps complert. Aquesta nova llei afectarà directament incapacitats permanents, temporals, per naixement o cura d’un menor i en general, gent que treballa a temps parcial o mitja jornada.
Això permetrà arribar al temps necessari de cotització al mateix temps que persones que hagin treballat a jornada completa.
Més info en el següent enllaç:

canvis-jubilacio