Notícies

Gardela

El canvi d’un comptador de gas no és imputable al consumidor.

Les empreses que ofereixen el subministrament s’han de fer càrrec de la substitució del comptador de gas encara que aquest hagi sigut manipulat prèviament. En cas que l’empresa distribuïdora pogués demostrar via judicial qui ha manipulat prèviament aquest comptador, li podria imputar els consums estimats no facturats però, no la substitució d’aquest. Trobeu més informació en aquest enllaç.