Notícies

Gardela

Nova convocatòria d’ajuts Leader 2020

14/10/2020

Nova convocatòria d’ajuts LEADER per a l’any 2020 per al desenvolupament de projectes de cooperació dels grups d’acció local de Catalunya, en el marc del Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2014-2020.

AJUTS LEADER

Els ajuts Leader són subvencions de fons que poden arribar fins un 40% de la inversió que realitzin les empreses i els emprenedors de negocis situats a l’àmbit territorial Leader.

Tracta de fomentar inversions que generin activitat econòmica mitjançant accions adreçades a la reactivació econòmica i la creació d’ocupació, establir polítiques específiques per als joves del món rural, a promoure accions dirigides a la mitigació i adaptació al canvi climàtic i la protecció dels recursos naturals, i a estimular la innovació i la transferència de coneixements en el sector agroalimentari.

Actualment, a Catalunya hi ha 11 Grups d’Acció Local (GAL) entre els quals hi figura Consorci GAL Noguera Segrià Nord, l’entitat encarregada de gestionar aquests ajuts en el seu àmbit territorial.

El programa LEADER forma part del Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya (PDR) per al període 2014-2020 del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP). A nivell del territori català, es destinaran per aquesta iniciativa comunitària un total de 46.000.000,00€, dels quals 26.220.000,00€ seran finançats pel Departament d’Agricultura Ramaderia Pesca i Alimentació (DARP)  i 19.780.000,00€ pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER).

 

NORMATIVA

ORDRE ARP/164/2020, de 24 de setembre, per la qual s’aproven les bases reguladores dels ajuts destinats a l’aplicació del desenvolupament local participatiu Leader en el marc del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020 (operació 19.02.01).

 

TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS AJUTS LEADER 2020

El termini de presentació de les sol·licituds LEADER 2020 acaba el 30 de novembre.

Des de l’assessoria i corredoria d’assegurançes Camats Gardel us assessorem de manera personalitzada i vetllem perquè compliu els requisits que preveu la normativa a l’hora de tramitar tot expedient, evitant errors involuntaris que poden comportar la reducció i, fins i tot, la pèrdua de la subvenció.

Les persones interessades podeu demanar cita prèvia dirigint-vos a maite@gardela.net o bé al telèfon 973 400 354.

Nova convocatòria d’ajuts Leader 2020