Notícies

Gardela

Decret d’estalvi energètic per a edificis publics i privats

Et detallem els principals punts del decret que regula la climatització a edificis administratius, comercials i de pública concurrència.
El pla de xoc és aplicable des del 09/09/22 fins l’01/11/23 i afecta:

  • Edificis i locals destinats a usos administratius, comercials (botigues, supermercats, grans magatzems, centres comercials i similars).
  • Edificis de pública concurrència, és a dir, els d’ús cultural (teatres, cinemes, auditoris, sales d’exposicions i similars), espectacles públics i activitats recreatives o de restauració.
  • Estacions i aeroports.

Principals punts del Decret:

  • Limitacions en calefacció a no més de 19 graus i refrigeració a no menys de 27 graus (25 graus en algunes excepcions per tal d’assegurar el compliment en matèria de riscos laborals).
  • Humitat relativa entre 30% i 70%.
  • Informació referent a la climatització mitjançant rètols I pantalles.
  • Les portes d’establiments que donen al carrer no poden quedar obertes, per tant, hauran de disposar de tancaments automàtics (exigible abans del 30/09/22).
  • Els llums d’aparadors i edificis publics s’hauran d’apagar a partir de les 22 h. Aquesta obligació entra en vigor des del 9 d’agost fins l’1 de novembre 2023.
  • Avançament puntual de les inspeccions: Si l’última inspecció es va realitzar abans del 01/01/21 la següent, s’haurà de fer  abans del 01/12/22.
decret-eficiencia-energetica-climatitzacio