Notícies

Gardela

Contractes de telefonia mòbil: Coneixem tots els detalls?

Sovint rebem trucades oferint serveis de telefonia mòbil amb ofertes diverses. Quan decidim fer el canvi de companyia, moltes vegades es desconeix la lletra petita dels contractes que estem acceptant. Les companyies de telefonia estan obligades per llei a enviar el detall dels serveis que s’ofereixen dins d’un contracte sempre que l’usuari ho sol·liciti.

La manera de rebre aquesta informació pot ser per escrit en format paper o també en format digital mitjançant qualsevol via de les ja conegudes (mail, missatgeria instantània, etc…).

Una sentència recent insta a una d’aquestes companyies a remetre el contracte que va ser sol·licitat en el seu moment i no va ser enviat. En cas de no compliment, podria comportar sancions a la companyia per la infracció comesa.