Notícies

Gardela

CONTRACTACIÓ D’ASSEGURANCES LLIGADES A CONCESSIONS DE PRÉSTECS HIPOTECARIS. QUE PODEM FER?

Quan el Banc actua amb abús de posició dominant, condicionant el préstec hipotecari a la contractació d’assegurances (que no vols ni necessites) hi ha solució expeditiva i legal.
Quan el client accepta el préstec de la hipoteca, no es pot oposar a aquestes contractacions, però si ho pot fer un cop realitzada la signatura.
Es tracta d’una solució expeditiva que permet cancel·lar les assegurances dins d’un termini concret de temps.
Per assegurances de vida es disposa de 30 dies després de la signatura per comunicar al Banc que es vol cancel·lar el contracte i per altres assegurances generals el termini seria de 14 dies. Durant aquest període és legalment possible accedir a la cancel·lació d’aquestes assegurances.

Font: Constitución Abogados

cancel.lacio-assegurances-hipoteca