Notícies

Gardela

Com podem recuperar l’IVA de factures impagades?

El terminis per poder fer la reclamació poden ser diferents en funció de la nostra facturació anual:

– El cas general és que s’ha d’esperar un any per poder iniciar els tràmits de recuperació de l’IVA repercutit. 

– Per empreses que facturen menys de 6.010.121,04 euros anuals aquesta reclamació es pot dur a terme a partir dels 6 mesos.

Si abans que transcorrin aquests terminis el client es declara en concurs, els tràmits s’hauran d’accelerar i s’haurà d’emetre factura rectificativa en un termini de 3 mesos des de la publicació al BOE de la interlocutòria de concurs i remetre-la al deutor (amb còpia a l’administrador concursal). Feu-ho per burofax perquè quedi constància de l’enviament dins el termini indicat.

Un cop fet aquest tràmit disposeu d’un mes per fer la comunicació a Hisenda via seu electrònica.

Contacteu amb nosaltres per assessorament i us ajudem a fer els tràmits pertinents.
info@gardela.net
Tel. 973 400 354

recuperar-iva-impagat