Notícies

Gardela

Com controla hisenda els moviments bancaris superiors a 2.500€?

Actualment, qualsevol moviment superior a 2.500€ que detecta el Banc d´Espanya es notifica  directament a Hisenda. A partir d´aquí, es pot iniciar un requeriment per esbrinar la procedència d´aquests diners i detectar si és diner declarat prèviament.

Quan aquest ingrés no es pot justificar de manera clara, Hisenda pot obligar a tributar el 50% de la quantitat investigada.

Trobareu més referencias en aquest link.

diner-negre-hisenda-taxa