Notícies

Gardela

Catalunya intervé el mercat de lloguer de locals

21/10/2020

L’objectiu és evitar el tancament d’empreses i la destrucció de llocs de treball

Els arrendataris de locals comercials tancats o amb l’ús limitat per les mesures contra la COVID-19 podran renegociar el preu dels lloguers.

El Consell Executiu ha aprovat un decret llei que faculta els titulars dels negocis per iniciar una negociació amb els propietaris dels immobles per establir, de mutu acord, una rebaixa de l’import de la mensualitat.

D’aquesta manera es preveu pal·liar els efectes del tancament de bars, restaurants, comerços, centres d’estètica, bingos, casinos, sales de joc i ludoteques.

És un mecanisme ràpid i eficaç per evitar que el cost de la pandèmia recaigui exclusivament sobre una de les parts del contracte d’arrendament, buscant un  “repartiment de costos entre propietaris i arrendataris” similar al d’un principi de solidaritat.

A l’article 1, el decret estableix que els arrendataris podran requerir als arrendadors “una modificació raonable i equitativa de les condicions del contracte”.

Per als casos en què no hi hagi acord, l’article 2 fixa les regles que s’aplicaran forçosament als arrendadors. Són les següents:

Rebaixa del 50 % en els establiments tancats

Si no hi ha acord entre les dues parts, la nova norma fixa que l’import del lloguer dels negocis tancats quedarà automàticament rebaixat al 50 %, a comptar des del dia que el llogater hagi notificat la voluntat de negociar.

Reducció del preu en els negocis en funcionament parcial

Les rendes s’han de reduir en una proporció igual a la meitat de la pèrdua de l’espai útil de l’immoble, mesura tant en aforament com en horaris.

Segons les restriccions actuals, entre els negocis amb l’aforament o els horaris parcialment afectats hi ha teatres, botigues de 24h, hotels i comerços.

“Delivery o take away”

Als efectes d’aquesta norma, també s’hi contempla bars i restaurants que tenen el local tancat però que estan fent lliuraments a domicili o oferint productes per endur. Si és l’unic servei que poden oferir, el decret llei considera que el negoci està tancat i que la reducció de la quota del lloguer ha de ser igualment del 50 %.

Mode de pagament

L’arrendatari pot exigir el propietari que es cobri les rendes i altres despeses vençudes de les garanties que obrin en el seu poder, excepte la fiança legal obligatòria.

Rescissió lliure

Si les restriccions de la Generalitat s’allarguen més de tres mesos, l’arrendatari pot rescindir el contracte sense penalització, sempre amb un mes de preavís.

Efectivitat

Totes les regles anteriors són efectives des del moment en què l’arrendatari demani al propietari una modificació del contracte.