Notícies

Gardela

Calendari del contribuent 2021. Informació Tributària al detall.

L’ obligatorietat de presentar autoliquidacions periòdiques segons l’impost i l’obligat tributari, pot ser:

Anual:
Per a persones físiques, empresaris individuals, professionals, societats i ens sense personalitat jurídica.

Trimestral:
Per a empresaris individuals en estimació objectiva o directa, professionals, societats i ens sense personalitat jurídica.

Mensual:
Per a empresaris individuals, professionals, societats i ens sense personalitat jurídica amb volum d’operacions superior a 6.010.121,04 € en 2020 (grans empreses) i per a subjectes passius de l’IVA, que portin de forma obligatòria els llibres registre a través de la Seu electrònica de l’Agència Tributària, així com per a les administracions públiques, inclosa la Seguretat Social.

Descarregueu el calendari complert en format pdf o accediu a la versió online de l´Agència Tributària.

calendario-contribuyente-2021