Notícies

Gardela

AVÍS ALS AUTÒNOMS!!!

El Tribunal Suprem reconeix el dret dels treballadors donats d’alta al Règim d’Autònoms a cobrar interessos de demora quan es demostri que es van oblidar de deduir una despesa. D’aquesta manera, Hisenda es veu obligada a retornar els diners tot i que sigui la mateixa Administració que hagi detectat l’error.
Podeu trobar més informació en el següent enllaç.

autonoms-deduccions-hisenda-interessos-demora