Accions que pots realitzar abans de finalitzar l’any per rebaixar la teva liquidació de l’irpf

Davant la proximitat del tancament de l’exercici fiscal de 2023, ens permetem recordar-te algunes de les accions que es poden realitzar per rebaixar la liquidació de l’IRPF.
Consulta en aquest document alguns exemples.

Si tens subtes, contacta amb nosaltres i t’ assessorem.

info@gardela.net
Tel. 973 400 354

Previsió  tancament  exercici  2023

En previsió de l’arribada del tancament de l’exercici és convenient fer balanç i preveure quin serà el resultat comptable d’aquest any i l’impost sobre la renda/societats del 2023.
Per això ens posem en contacte amb vostè a fi de poder fer una aproximació al resultat final de la seva activitat i, en cas que calgui, poder actuar a temps per tal d’esmenar els resultats no desitjats i precalcular fiscalment l’impost a liquidar.
Així, doncs, necessitem que durant aquest mes de novembre ens faciliteu les factures d’ingressos i despeses del trimestre en curs, així com els extractes bancaris i qualsevol altre ingrés o despesa que cregueu necessari (subvencions, assegurances, dietes, … ). En cas que disposi de registre de factures en llibres caldrà que ens els porti actualitzats.
Recordi que, per oferir-li millor servei, és convenient demanar dia i hora de visita.
info@gardela.net
Tel. 973 400 354

I si tanco per Nadal?

Comproveu amb quina xifra de negocis la seva empresa acabarà l’any. Això pot afectar la seva tributació en diversos impostos i canvis a les obligacions fiscals.

La “xifra de negocis” comprèn les vendes habituals de béns i serveis (sense incloure l’Iva i considerant en negatiu les devolucions de vendes, els ràpels i els descomptes atorgats). No s’hi inclouen, per tant, les vendes d’actius, les subvencions per fer inversions ni els ingressos financers.

Límits. Recordeu que, si supereu determinats límits, les vostres obligacions fiscals poden patir canvis:

  • IAE. Si arribeu al milió d’euros de facturació, la vostra societat deixarà d’estar exempta de l’Impost d’Activitats Econòmiques (IAE).
  • Declaracions mensuals i IVA. Si el vostre volum d’operacions supera els 6.010.121,04 euros, haureu de presentar autoliquidacions mensuals de retencions i d’IVA. A més, haurà de complir les obligacions derivades del sistema de Subministrament Immediat d’Informació (SII).
  • Impost sobre societats. Si la vostra xifra de negocis supera els sis milions d’euros, haureu d’efectuar els pagaments fraccionats en funció del sistema de bases (segons la base imposable positiva acumulada).
  • Reduïda dimensió. I si arriba als deu milions d’euros, a partir del següent exercici ja no es considerarà empresa de dimensió reduïda (PIME) a ​​l’Impost de Societats. No obstant això, en molts casos podrà continuar aplicant durant tres anys més els incentius fiscals del règim esmentat (sempre que en l’exercici en què superi aquesta xifra de negocis i en els dos anteriors hagi complert els requisits per ser PIME).

Si la facturació de la vostra empresa des de començament d’any s’acosta a alguna d’aquestes xifres, plantegeu-vos demorar alguna venda per a l’exercici següent.

Contacteu amb nosaltres i us assessorament!
info@gardela.net
Tel. 973 400 354

Com podem recuperar l’IVA de factures impagades?

El terminis per poder fer la reclamació poden ser diferents en funció de la nostra facturació anual:

– El cas general és que s’ha d’esperar un any per poder iniciar els tràmits de recuperació de l’IVA repercutit. 

– Per empreses que facturen menys de 6.010.121,04 euros anuals aquesta reclamació es pot dur a terme a partir dels 6 mesos.

Si abans que transcorrin aquests terminis el client es declara en concurs, els tràmits s’hauran d’accelerar i s’haurà d’emetre factura rectificativa en un termini de 3 mesos des de la publicació al BOE de la interlocutòria de concurs i remetre-la al deutor (amb còpia a l’administrador concursal). Feu-ho per burofax perquè quedi constància de l’enviament dins el termini indicat.

Un cop fet aquest tràmit disposeu d’un mes per fer la comunicació a Hisenda via seu electrònica.

Contacteu amb nosaltres per assessorament i us ajudem a fer els tràmits pertinents.
info@gardela.net
Tel. 973 400 354

Atenció empreses mitjanes! (de 50 a 249 treballadors)

El pròxim 1 de desembre de 2023 s’acaba el termini per implementar el CANAL DE DENUNCIES i EL SISTEMA INTERN D’INFORMACIÓ.
La finalitat de la nova normativa és que els treballadors d’una empresa puguin fer servir canals d’informació de manera segura per denunciar irregularitats econòmiques o comportaments inapropiats envers els treballadors. Una de les novetats de la nova llei és que les denúncies es puguin fer sota anonimat i preservant la confidencialitat.
Les sancions per no complir amb la nova normativa podrien arribar al milió d’euros.
Més info en el següent enllaç.

Família monoparental: es pot acumular el permís per maternitat/paternitat?

Políticament, no s’ha donat una solució clara davant d’aquesta qüestió i els jutjats s’han omplert de peticions per part de famílies monoparentals que reclamen aquest dret d’acumular les prestacions i els permisos laborals.
Diferents Tribunals de Justícia han sentenciat amb disparitat de criteris resolucions sobre aquesta problemàtica, però finalment, ha sigut el Tribunal Suprem qui ha marcat el camí a seguir negant la possibilitat d’acumular els permisos.
Considera que no existeix regulació que ho permeti i els tribunals hi són per aplicar i interpretar la norma, però no per la creació de drets.

Més info en el següent enllaç.

Gravar i publicar a les xarxes vídeos d’altres persones sense consentiment pot ser objecte de multa

Un cas recent d’un particular que va gravar un vídeo d’una persona èbria al carrer ha arribat als jutjats i la resolució final ha sigut la imposició d’una multa de 10.000€ a la persona que les va gravar i difondre. La sentència està emparada amb la llei vigent sobre Protecció de Dades.

Important: Deducció fiscal per obres de millora d’eficiència energètica en el teu habitatge!

Amb l’objectiu de resoldre els problemes energètics de les edificacions i millorar el consum, s’amplia la deducció fiscal per obres de reforma fins al 31 de desembre del 2024. Les deduccions es poden aplicar tant si l’habitatge és de propietat o de lloguer, el requisit necessari és obtenir el certificat d’eficiència energètica abans d’iniciar les obres. Les deduccions poden anar del 5.000 als 7.500€

T’ajudem en tot el procés!
Contacta amb nosaltres:
info@gardela.net
Tel. 973 400 354

Si estàs cobrant l’atur i acceptes una herència VIGILA!

Depenent del tipus d’herencia podries perdre la prestació si no ho comuniques al SEPE (Servicio Empleo Público Estatal). El TS ha declarat que no seria obligatòria la comunicació si la renta derivada de l’herència no supera el 75% del salari mínim interprofessional.

Més info en el següent enllaç.

Noves ajudes per autònoms: Programa “TU+1”

El Programa “TU+1” impulsat per la Generalitat de Catalunya té l’objectiu de fomentar la contractació indefinida de persones treballadores en situació d’atur per part de les persones treballadores autònomes que no tenen cap assalariat a càrrec seu, amb la finalitat de donar creixement al negoci.
El contracte de treball ha de ser indefinit i per una jornada igual o superior al 50%.
L’import total de l’ajut pot arribar a 19.795€.

Contacta amb nosaltres i t’assesorem: info@gardela.net