La jubilació anticipada impedeix cobrar també la prejubilació

El Suprem considera que és irracional cobrar la pensió i la indemnització de l’empresa. Durant la prejubilació el contracte està suspès però no s’extingeix fins que s’accedeix a la jubilació ordinària.
Les prejubilacions estan pensades per compensar al treballador durant el període que no percep la pensió de la Seguretat Social ni tampoc els diners del pla de pensions (en cas que el tingui).
Més info en el següent enllaç.

Les tres noves baixes per incapacitat temporal que entren en vigor l’1 de juny

La Llei aprovada el 28 de febrer incorpora tres nous supòsits específics per accedir a una incapacitat temporal:

  • Menstruació incapacitant
  • Interrupció de l’embaràs
  • Gestació de la dona treballadora des del primer dia de la setmana 39

Per conèixer més a fons els requisits per accedir a la baixa d’incapacitat temporal podeu trobar més informació en el següent enllaç.

El Suprem rebaixa la quantia de les sancions d’Hisenda al fixar el criteri per calcular-les

Per fixar les sancions cal tenir en compte el perjudici econòmic: base de la quota liquida i no la quota diferencial. Caldrà comptabilitzar com a deute satisfet les retencions, pagaments a compte i fraccionats fets pel contribuent.
Hisenda va ingressar l’any passat al voltant de 300 milions per procediments sancionadors, xifra superior a l’exercici de l’any anterior.
Més info en el següent enllaç.

Els notaris podran autoritzar actes jurídics via online

Per primera vegada, els notaris podran entregar còpies autoritzades electròniques a particulars i empreses i s’obre la porta a realitzar contractes i actes de manera no presencial.
L’aprovació d’aquesta llei permetrà estalviar desplaçaments i paperassa innecessària. L’autorització i signatura d’aquests documents es podrà fer en seu electrònica per videoconferència i mitjançant signatura electrònica.
Una de les novetats serà la possibilitat de poder constituir societats limitades via online.
Més info en el següent enllaç.

Atenció Autònoms: La Seguretat Social obliga a retornar algunes bonificacions per paternitat

Milers d’autònoms es poden veure afectats per aquesta mesura que pot obligar a retornar fins a 5.000€. En concret, els que van bonificar-se la quota de paternitat des de 2019 i que van optar per dividir el permís en períodes de 2 setmanes durant el primer any de vida del fill. L’import a retornar es fixarà segons les bases de cotització i pot anar dels 1.200€ als 5.000€.
Més info en el següent enllaç.

Registres horaris a les empreses per als treballadors

Les empreses sense registre horari hauran de reconèixer una jornada parcial com a completa. Tant als presencials com els que teletreballen.
El TSJG considera que l’empresa ha de presentar proves del temps treballat, si no és així, no hi ha evidències que demostrin que el treballador està realitzant realment aquesta jornada.
Amb aquests procediments, es vol evitar problemes derivats de treballar més hores de les que estan estipulades per contracte.

Més info en el següent enllaç.

Publicat el padró provisional de l’exercici 2022 de tots els vehicles que tributen per l’impost sobre les emissions de CO₂

Des de l’1 de maig del 2023 ja es pot consultar les dades del padró provisional i la quota que han de pagar.
– Es pot accedir amb identificació digital (inclòs l’idCat Mòbil, per a persones físiques). Permet la consulta completa relativa a tots els vehicles del titular. L’alta a l’idCAT Mòbil es pot demanar telemàticament, sense necessitat de desplaçaments: https://idcatmobil.seu.cat
– Sense identificació digital. S’accedeix a una consulta limitada, perquè dona accés únicament a un vehicle per cada consulta. L’accés es fa a partir de la matrícula del vehicle i el NIF del titular.

Si teniu dubtes, us ajudem!
info@gardela.net
Tel 973 400 354

Comença la campanya de Renda 2022

No n’hi ha prou amb confirmar l’esborrany d’Hisenda, t’assessorem i gestionem la teva declaració de Renda per tal de resoldre dubtes.

Com declarar les rendes relacionades amb criptoactius?
Com tributa la compravenda de criptomonedes en màquines recreatives de vending o caixers automàtics?
Es pot computar una pèrdua patrimonial en l’IRPF derivat d’un robatori virtual? I per la fallida, estafa o frau de la plataforma que les emmagatzemava?

Per evitar problemes consulta’ns! T’ajudem en totes aquestes qüestions i moltes més!!!
Termini fins al 30 de Juny de 2023. No esperis fins a última hora!

info@gardela.net
Tel. 973 400 354

El Ministeri de Treball confirma que el nou permís parental de 8 setmanes serà retribuït segons indica la directiva europea

Els Estats tenen fins al 2 d’agost de 2024 per transposar la directiva europea.
Pares i mares tindran 8 setmanes fins als 8 anys del fill. El permís serà gradual: de 6 setmanes el 2023 i de 8 setmanes a partir del 2024 i es podrà fer efectiu d’una sola vegada o en diferents etapes.
Més info en el següent enllaç.