Notícies

Gardela

Atenció empreses mitjanes! (de 50 a 249 treballadors)

El pròxim 1 de desembre de 2023 s’acaba el termini per implementar el CANAL DE DENUNCIES i EL SISTEMA INTERN D’INFORMACIÓ.
La finalitat de la nova normativa és que els treballadors d’una empresa puguin fer servir canals d’informació de manera segura per denunciar irregularitats econòmiques o comportaments inapropiats envers els treballadors. Una de les novetats de la nova llei és que les denúncies es puguin fer sota anonimat i preservant la confidencialitat.
Les sancions per no complir amb la nova normativa podrien arribar al milió d’euros.
Més info en el següent enllaç.

canal-denuncies-empreses-mitjanes