Notícies

Gardela

Atenció Autònoms! Utilitzes casa teva per l’activitat professional?

Si la resposta és SI, t’interessa saber que una sentència recent permet als autònoms deduir-se l’IVA de les despeses del seu habitatge habitual, però en el percentatge igual a l’ús que en facin per l’activitat.
Trobareu més informació en aquest article.

autonoms-despeses-treball-casa