Notícies

Gardela

Atenció Autònoms: La Seguretat Social obliga a retornar algunes bonificacions per paternitat

Milers d’autònoms es poden veure afectats per aquesta mesura que pot obligar a retornar fins a 5.000€. En concret, els que van bonificar-se la quota de paternitat des de 2019 i que van optar per dividir el permís en períodes de 2 setmanes durant el primer any de vida del fill. L’import a retornar es fixarà segons les bases de cotització i pot anar dels 1.200€ als 5.000€.
Més info en el següent enllaç.

autonoms-bonificacio-retornar