Notícies

Gardela

Aprovada la Llei Orgànica 12/2022 que modifica la regulació del dret de vot dels espanyols que viuen a l’estranger, simplificant els tràmits.

La nova llei que no serà d’aplicació immediata, concedeix al govern, entre altres, un termini d’1 any per implementar les mesures necessàries.
Entre les novetats més destacables trobem:

– No caldrà sol·licitar el vot, tothom rebrà la documentació necessària a casa o es podrà descarregar la papereta telemàticament.

– Ampliació de tres a set dies el termini per dipositar el vot en urna i es manté la possibilitat d’enviar el vot per correu a l’oficina Consular corresponent en cas que l’elector no pugui anar a la dependència habilitada.

– S’amplia el termini per l’obertura de vots emesos des de l’estranger de tres a cinc dies.

– Per tal d’assegurar el sistema d’identificació dels votants, s’haurà d’adjuntar una fotocòpia del passaport o del DNI dins del sobre dirigit a la Junta Electoral.

nova-llei-vot-correu-estranger