Notícies

Gardela

5 permisos de conciliació retribuïts per persones també sense fills:

  • 5 dies per accident o malaltia greus, hospitalització o intervenció quirúrgica sense hospitalització que necessiti descans domiciliari de la parella o familiars fins a segon grau i també de persones que visquin al mateix domicili i necessiten atenció.
  • 2 dies per mort del cònjuge, parella de fet o parents fins 2n grau de consanguinitat o afinitat.
  • 4 dies a l’any per “causa de força major” quan sigui necessari per motius familiars urgents.

També, en l’àmbit de conciliació familiar podem trobar:

  • Adaptació de la duració i distribució de la jornada laboral, incloent la possibilitat de sol·licitar teletreball en casos concrets.
  • Reducció de la jornada laboral (art 37.6) dins de l’horari habitual.

Més info en el següent enllaç.

5-baixes-retribuides