Notícies

Gardela

2022: comença la pujada del Cadastre i la guerra de l’impost de plusvàlua

El comprador o l’hereu, pagarà els impostos que afecten l’immoble en funció d’un valor tret d’un suposat mercat immobiliari i no basant-se en el seu preu real de compra.

Es tributarà per un valor determinat prèviament, de forma que es pot donar la paradoxa que s’imposi en l’escriptura com a valor tributari de l’immoble un valor superior al preu real de compra.
Conseqüència: escalada anual d’impostos per la compra d’immobles i pel pagament dels IBIs.

L’advocat general del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE), Sr. Maciej Szpunar, en el seu informe, insta als magistrats del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, a declarar il·legal el règim espanyol de responsabilitat de l’Estat.
Si prospera, hi haurà una allau de reclamacions. Ens espera una època d’una alta litigiositat contra l’Administració.

Llegiu més informació en el següent enllaç.

impost-plusvalua-2022-cadastre