Notícies

Gardela

nou barem pels danys i perjudicis causats en accidents de circulació

24 d’abril de 2016

Aquest 1 de gener ha entrat en vigor la reforma del sistema per la valoració de danys i perjudicis a les persones en accident de tràfic.

La finalitat d'aquest nou barem és la d'aconseguir la total indemnitat dels danys i perjudicis soferts per situar la víctima en una posició el més semblant possible a la que tindria de no haver-se produït l'accident.

Entre les novetats dàquest nou barem:

  • 1 Nou sistema que, en general suposa un INCREMENT de les indemnitzacions.
  • 2 S'introdueix un NOU GRUP DE PERJUDICATS entre ells, els "allegados"
  • 3 No es pot aplicar concurrència de culpa quan el perjudicat és MENOR DE 14 ANYS
  • 4 DEURE DE COL.LABORACIÓ de la víctima
  • 5 Obligació OFERTA MOTIVADA
  • 6 I altres.....