Denominació fiscal: ASSESSORIA CAMATS GARDEL CORREDURÍA DE SEGUROS, SL
Nom comercial: GARDELA
Domicili social: C/ Mare de Déu del Pla, 48 - 25730 Artesa de Segre (Lleida)
CIF / NIF: B25377912
Telèfon: 973 400 354

De conformitat amb el que disposa la Llei orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD) i la normativa de desenvolupament, el responsable del lloc web, en compliment del que disposa l´art. 5 i 6 de la LOPD, informa a tots els usuaris d\aquest lloc que facilitin les seves dades personals que seran incorporades en un fitxer automatitzat.
Els usuaris, mitjançant la marcació de la casella, accepten expressament i de forma lliure i inequívoca que les seves dades personals siguin tractades pel prestador per a les següents finalitats:

1. Remissió de comunicacions comercials publicitàries per correu electrònic, fax, SMS, MMS, comunitats socials o qualsevol altre mitjà electrònic o físic, present o futur, que possibiliti realitzar comunicacions comercials. Aquestes comunicacions comercials seran relacionades amb productes o serveis oferts pel prestador, així com pels col·laboradors o parthners amb els quals aquest hagi arribat a algun acord de promoció comercial entre els seus clients. En aquest cas, els tercers mai tindran accés a les dades personals. En tot cas, el prestador realitzarà les comunicacions comercials i seran de productes i serveis relacionats amb el seu sector.

2. Realitzar estudis estadístics.

3. Tramitar encàrrecs de peticions o qualsevol tipus de petició que sigui realitzada per l´usuari a través de qualsevol de les formes de l\usuari tè a disposició al lloc web de la companyia.

4. Remetre el butlletí de notícies de la pàgina web.

El prestador informa i garanteix expressament als usuaris que les seves dades personals no seran cedides en cap cas a terceres companyies i que si fos necessari cedir dades personals, de forma prèvia es demanaria el consentiment exprés, informat, i inequívoc dels titulars.
Totes les dades sol·licitades a través del lloc web són obligatòries, ja que són necessàries per prestar un servei òptim a l´usuari. En cas que no siguin facilitades totes les dades, el prestador no garanteix que la informació i els serveis facilitats siguin completament ajustats a les seves necessitats.

El prestador garanteix en tot cas a l´usuari l´exercici dels drets d´accés, rectificació, cancel·lació, informació i oposició, en els termes que disposa la legislació vigent. Per això, de conformitat amb el que disposa la Llei orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD),l’usuari pot exercir els seus drets i enviar una sol·licitud expressa, juntament amb una còpia del seu DNI, a través de correu postal dirigit a C/ Mare de Déu del Pla, 48 - 25730 Artesa de Segre (Lleida).

De la mateixa manera, l´usuari pot donar-se de baixa de qualsevol dels serveis de subscripció facilitats fent clic a l´apartat ”Donar-se de baixa” de tots els correus electrònics remesos pel prestador.

A més, el prestador ha adoptat totes les mesures tècniques i d´organització necessàries per garantir la seguretat i integritat de les dades de caràcter personal que tracti, així com per evitar-ne la pèrdua, l’alteració i / o l’accés de tercers no autoritzats.
ÚS DE COOKIES I DEL FITXER D´ACTIVITAT

El prestador pel seu propi compte o el d´un tercer contractat per a la prestació de serveis d’anàlisi, pot utilitzar cookies quan un usuari navega pel lloc web. Les cookies són fitxers enviats al navegador per mitjà d´un servidor web amb la finalitat de registrar les activitats de l´usuari durant el seu temps de navegació.

Les cookies utilitzades pel lloc web s´associen únicament amb un usuari anònim i el seu ordinador, i no proporcionen per si mateixes les dades personals de l´usuari.
Mitjançant l´ús de les cookies resulta possible que el servidor on es troba la web reconegui el navegador web utilitzat per l´usuari amb la finalitat que la navegació sigui més senzilla, cosa que permet, per exemple, als usuaris que s´han registrat prèviament, accedir a les àrees, serveis, promocions o concursos reservats exclusivament per a ells sense haver de registrar-se en cada visita. S´utilitzen també per mesurar l´audiència i els paràmetres del trànsit, controlar el progrés i el nombre d´entrades.

L´usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador perquè l’aviside la recepció de cookies i per impedir-ne la instal·lació al l’equip. Si us plau, consulteu les instruccions i manuals del vostre navegador per ampliar aquesta informació.

Per utilitzar el lloc web, no és necessari que l´usuari permeti la instal·lació de les cookies enviades pel lloc web, sense perjudici que sigui necessari que l´usuari iniciï una sessió en cadascun dels serveis que la prestació requereixi registrant-s’hi.
Les cookies utilitzades en aquest lloc web tenen, en tot cas, caràcter temporal amb l´única finalitat de fer més eficaç la transmissió ulterior. En cap cas s´utilitzaran les cookies per recollir informació de caràcter personal.

ADRECES IP

Els servidors del lloc web podran detectar de manera automàtica l´adreça IP i el nom de domini utilitzats per l´usuari. Una adreça IP és un nombre assignat automàticament a un ordinador quan es connecta a Internet. Tota aquesta informació és registrada en un fitxer d´activitat del servidor degudament inscrit que permet el processament de les dades posterior amb la finalitat d´obtenir dades estadístiques que permetin conèixer el nombre d´impressions de pàgines, el nombre de visites realitzades als serveis web, l´ordre de visites, el punt d´accés, etc.

SEGURETAT

El lloc web utilitza tècniques de seguretat de la informació generalment acceptades en la indústria, com ara tallafocs, procediments de control d´accés i mecanismes criptogràfics, tot això amb l´objecte d´evitar l´accés no autoritzat a les dades. Per aconseguir aquests fins, l´usuari / client accepta que el prestador obtingui dades per a efectes de la corresponent autenticació dels controls d´accés.
En qualsevol procés de contractació que comporti la introducció de dades personals de caràcter alt (salut, ideologia...),les dades sempre seran transmeses mitjançant el protocol de comunicació segura (Https: //...), de tal manera que cap tercer pugui tenir accés a la informació transmesa per via electrònica.